FORMULARE TIP

​Formulare aferente:

  • Model pentru solicitare informații în baza Legii 544/2001;
  • Model formular reclamație administrativă refuz
  • Model formular reclamație administrativă neprimire răspuns în termen legal
  • Model declarație adunări publice către jandarmerie
  • Model declarație adunări publice către primarie