ATRIBUȚII

ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ

Jandarmeria Română este instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor Interne, care potrivit Legii 550/2004, art.19 (b) execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia manifestărilor sportive care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane, cu următoarele atribuții :

 – asigurarea măsurilor de ordine publică pe traseele de deplasare către stadioane, săli și alte locuri destinate desfășurării competițiilor sportive;

– asigurarea măsurilor de ordine publică în zona stadioanelor, sălilor de sport și a altor locuri destinate desfășurării competițiilor sportive, până la perimetrul zonei delimitate de porțile unde se controlează biletele de acces;

– avizează măsurile stabilite de organizatori pentru asigurarea ordinii și securității participanților în interiorul locurilor de desfașurare a competițiilor sportive;

– stabilește împreună cu organizatorii gradul de risc al manifestării sportive;

– restabilește ordinea publică grav tulburată în interiorul locurilor de desfașurare a competițiilor sportive, atunci când se produc acte de violență între participanți și sunt puse în pericol viața și integritatea corporală ale spectatorilor, jucătorilor, arbitrilor, oficialilor sau ale forțelor de ordine;

– evacueaza spectatorii din locurile de desfașurare a competițiilor sportive, în situația în care desfașurarea manifestărilor în condiții de siguranță nu mai este posibilă și a fost solicitat sprijin în acest sens de către organizatori;

– evacuează parțial sau total spectatorii în situația producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, tulburare gravă a ordinii publice sau ca urmare a altor situații care pun în pericol viața, integritatea corporală ori sănătatea spectatorilor, jucătorilor, arbitrilor, oficialilor sau forțelor de ordine.

– permite accesul suporterilor în incinta stadionului în ziua meciului, la o oră ce va fi stabilită de către forțele de ordine iar defluirea acestora va avea loc imediat după terminarea întălnirii;

– pentru evitarea tulburării ordinii publice și prevenirea incidentelor de orice natură, forțele de ordine vor însoți grupurile de suporteri pe tot parcursul deplasării la stadion și la înapoiere și vor lua toate măsurile legale ce se impun atunci când se constată tulburări ale ordinii publice;

– în cazul în care pe stadion, în afara acestuia sau pe mijloacele de transport, membrii grupurilor cu suporteri au încălcat ordinea publică, sau au provocat distrugeri de bunuri ori valori, Jandarmeria în afara măsurilor legale ce se impun a fi luate, va informa F.R.F. și L.P.F. cât și cluburile pentru a lua și măsuri administrative conform reglementărilor proprii și a protocoalelor întocmite în acest sens.

Structurile montane ale Jandarmeriei Române – secţiile şi posturile de jandarmi montane – sunt forţe specializate, pregătite şi dotate, care exercită, în condiţiile legii, printre alte atribuţii ce îi revin, misiuni de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni montane şi pe trasee turistice din zona acestora, participă, împreună cu alte instituţii abilitate, la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei fondului cinegetic şi piscicol natural, a fondului silvic şi de protecţie a mediului, prin măsuri specifice de prevenire şi combatere a oricăror încălcări ale prevederilor normelor legale, participă la căutare şi salvarea – evacuarea persoanelor/turiştilor care se află în pericol în zona de responsabilitate.
Jandarmii montani pot fi solicitaţi să intervină în situaţii de urgenţă la numărul unic de urgenţă 112 !

PAZĂ ȘI PROTECȚIE INSTITUTIONALĂ

Instalarea pazei se va face numai după asigurarea de către beneficiarul serviciului de pază, a condițiilor stabilite prin contractul încheiat cu unitatea de jandarmi.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1486/2005, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul are următoarele obligații:
I. Pentru efectivele care asigură paza și protecția obiectivelor:
– Spații de lucru, conform normelor Ministerului Afacerilor Interne;
– Încaperi/spații adecvate cu dotările și amenajările necesare pentru funcționarea posturilor de pază și control acces (similare);
– Împrejmuirea obiectivului cu gard din elemente prefabricate sau din sârma ghimpată având cornișe, în raport de dispunerea si specificul obiectivului;
– Realizarea iluminatului de securitate al perimetrului, al punctelor vitale din interiorul obiectivului și al căilor de acces cu lămpi fluorescente, orientate către exterior;