PRIMA PAGINĂ

Prezentare Jandarmerie

Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.

Jandarmeria Româna , prin atributii, organizare, pregatire si dispunere teritoriala, contribuie la garantarea suveranitatii, independentei, autoritatii, unitatii si securitatii statului, democratiei constitutionale pe întregul teritoriu national atât în timp de pace, cât si în situatii de criza. Jandarmeria Româna , prin structurile sale specializate, are urmatoarele atributii:
Apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a proprietatii publice si private;
• Prevenirea si descoperirea infractiunilor si a altor încalcari ale legilor în vigoare;
• Combaterea actelor de terorism;
• Protectia institutiilor fundamentale ale statului;
• Executarea unor misiuni internationale.