PRIMA PAGINĂ

Prezentare Jandarmerie

Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.

Jandarmeria Româna , prin atributii, organizare, pregatire si dispunere teritoriala, contribuie la garantarea suveranitatii, independentei, autoritatii, unitatii si securitatii statului, democratiei constitutionale pe întregul teritoriu national atât în timp de pace, cât si în situatii de criza. Jandarmeria Româna , prin structurile sale specializate, are urmatoarele atributii:
Apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a proprietatii publice si private;
• Prevenirea si descoperirea infractiunilor si a altor încalcari ale legilor în vigoare;
• Combaterea actelor de terorism;
• Protectia institutiilor fundamentale ale statului;
• Executarea unor misiuni internationale.

Legislatie

Legea Jandarmeriei Române în actuala structură este Legea nr. 550 / 13.12.2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române.
Pe lângă acest act normativ de bază, atribuţiile Jandarmeriei Române mai sunt reglementate şi prin alte legi şi regulamente:
* O.G. nr. 63 / 28.06.2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor;
* Legea nr. 60 / 1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
* Legea nr. 61 / 1991 cu modificările şi completările ulterioare, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire a ordinii şi liniştii publice;
* Legea nr. 126 / 1995 privind regimul materiilor explozive;
* Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor;
* Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor.